Małopolski Pociąg do Kariery – sezon 1

Zdobądź dofinansowanie do kursów i szkoleń – Projekt „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon 1 ” dla  województwa małopolskiego

Podnoszenie kwalifikacji, chęć rozwoju zawodowego lub uzyskiwanie nowych uprawnień do zmiany pracy zawsze procentuje. Nawet mając pracę zawsze warto posiadać dodatkowe uprawnienia i mieć alternatywę. Jeżeli pojawia się możliwość uzyskania dofinansowania i za stosunkowo niewielki wkład własny można zrobić kursy, to koniecznie trzeba skorzystać.

Dofinansowanie w projekcie „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon pierwszy” możesz wykorzystać na realizowane w naszym ośrodku wszystkie kursy prawa jazdy oraz na szkolenia zawodowe umożliwiające zmianę zawodu lub nabycie nowych kompetencji np. kierowca zawodowy,  osoba zarządzająca transportem (Certyfikat Kompetencji Zawodowych), szkolenie na operatora UDT wózka widłowego lub  HDS oraz kurs ADR.

Kto może skorzystać z dofinansowanych szkoleń lub kursów?

  • wiek 18- 89 lat
  • mieszkasz lub pracujesz w Małopolsce albo pełnisz terytorialną służbę wojskową (WOT) lub jesteś strażakiem ochotniczej straży pożarnej (OSP) w jednostce zlokalizowanej na terenie województwa małopolskiego,
  • nie prowadzisz działalności gospodarczej,
  • posiadasz obywatelstwo polskie albo zezwolenie na pobyt lub wizę, które upoważniają do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunek dodatkowy – należy spełnić minimum jeden 

Musisz też spełnić jeden z poniższych warunków oraz przedstawić dokument to potwierdzający (na przykład zaświadczenie lub orzeczenie):

  • pracujesz (na umowie o pracę lub w innej formie zatrudnienia opisanej w kodeksie pracy, umowie zlecenia lub umowie o dzieło) albo jesteś czynnym żołnierzem WOT, strażakiem OSP lub rolnikiem;
  • jesteś osobą z niepełnosprawnościami.

Ile jest dostępnych środków:

W rekrutacji do projektu „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon 1″ jest miejsc dla 12 630 osób. W tym dla osób w wieku 18 – 24 lata jest maksymalnie 2526 miejsc. Dla osób w wieku powyżej 25 roku życia mamy maksymalnie 10104 miejsc.

atut nowy sącz kursy z dofinansowaniem

KROK 1 REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 13 maja 2024 o godzinie 10:00. Zostanie uruchomiony formularz zgłoszeniowy na stronie projekt.pociagdokariery.pl . Jest to jedyny sposób zgłoszenia do projektu. Dokumenty zgłoszeniowe będą podpisywane przy użyciu elektronicznego podpisu.

PODPIS ELEKTRONICZNY 

Bezpłatnie można uzyskać popdis w profilu zaufanym. Pełna instrukcja dostępna na stronie  internetowej Ministerstwa Cyfryzacji (obywatel.gov.pl).

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Podczas procesu rekrutacji będziesz zobowiązany do dostarczenia do WUP Kraków zaświadczenia (o zatrudnieniu lub o służbie w OSP lub WOT lub o zaświadczenie z KRUS albo orzeczenia o niepełnosprawności). Będzie potwierdzenie spełnienia warunku dodatkowego i udziału w projekcie.

KROK 2 BILANS KARIERY on line 

Jest to to obowiązkowy etap całego procesu uzyskania dofinansowania. Warto zastanowić się jakie nowe kompetencje chcesz uzyskać, w jakich obszarach podnieść kwalifikacje.

Wypełniając Bilans Kariery Online podsumujesz i ocenisz niektóre swoje kompetencje. Opiszesz swoje potrzeby i oczekiwania dotyczące rozwoju osobistego i  zawodowego. Podczas wypełniania Bilansu Kariery Online wskażesz te obszary, w których chcesz się rozwijać korzystając z dofinansowania. Na koniec zdecydujesz, czy chcesz skorzystać z proponowanych usług doradczych lub bonów szkoleniowych o wartości 5025 zł.

KROK 3 ZAMAWIANIE BONÓW 

Bony szkoleniowe zamówisz najwcześniej w lipcu 2024 roku, po uruchomieniu systemu bonowego. Po zamówieniu podpiszesz umowę o dofinansowanie usług  z WUP Kraków i wpłacisz na wskazany w umowie numer konta wkład własny w wysokości 502,50 zł. 

KROK 4 KORZYSTANIE ZE SZKOLEŃ

Dopiero po otrzymaniu informacji o przyznaniu bonów, będziesz mógł zapisać się na wybrany kurs w Bazie Usług Rozwojowych. Oferty naszych szkoleń będą umieszczane na bieżąco, wiele szkoleń w trybie indywidualnym będzie umieszczane na zamówienia dlatego na tym etapie najlepiej skontaktować się z naszym koordynatorem i wspólnie zaplanujcie terminy i rodzaje realizowanych szkoleń.
Zadzwoń 608 233 238 lub odwiedź nasze biuro na ul. Długosza 73 (Pn-Pt w godz. 8-16).
Pamiętaj! Każdy z etapów wymaga czasu. Weź to pod uwagę planując udział w szkoelniach.

tel. 608 233 238
atut nowy sącz kursy z dofinansowaniem

ILE MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIA

Projekt Małopolski Pociąg do Kariery sezon 1

Każdy z uczestników projektu może maksymalnie jeden raz skorzystać z sezonu pierwszego projektu. Tutaj nie ma znaczenia czy już wcześniej korzystałeś z innych dofinansowań (projekty Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa). 
Maksymalna wartość finansowania to kwota 5025 zł (z tego wpłacasz 10% jako wkład własny, czyli 502,5 zł).

Z JAKICH KURSÓW MOŻESZ SKORZYSTAĆ?

W ramach dofinansowania możesz brać udział w każdym oferowanym przez nas kursie dzięki któremu uzyskujesz nowe uprawnienia m.in 

kurs prawa jazdy kategorii B (samochód osobowy),
kategorię A lub A2 (motocykl)
kurs prawa jazdy kategorii BE (przyczepa do samochodu osobowego).
Kurs prawa jazdy kat. C
Kurs prawa jazdy kat. CE
Kurs prawa jazdy kat. D
Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
Kurs ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych
Kurs obsługi HDS
Kurs obsługi wózka widłowego
Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika rzeczy i osób

Jeżeli zaplanowane szkolenia są droższe, to pozostałą kwotę dopłaca się w biurze. Szczegóły ustalane są z koordynatorem. 

atut nowy sacz szkolenia z dofinansowaniem

Polecane artykuły

5/5 - (6 votes)

Comments are closed.

Ustawienia Cookies
Używamy plików cookies, aby ulepszyć wrażenia i funkcjonalność naszej witryny. Możesz zablokować lub usunąć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Polityka prywatności
Youtube
Zgoda na wyświetlanie treści: Youtube
Vimeo
Zgoda na wyświetlanie treści: Vimeo
Google Maps
Zgoda na wyświetlanie treści: Google