Zdobądź dofinansowanie do kursów i szkoleń – Projekt „Kierunek Kariera” województwo małopolskie

Rozdajemy umiejętności, nawet w tym trudnym czasie – zdobędziesz je podczas szkoleń i kursów z dofinansowaniem unijnym. Dofinansowanie w projektach „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” możesz wykorzystać na realizowane w naszym ośrodku wszystkie kursy prawa jazdy oraz na szkolenia zawodowe umożliwiające zmianę zawodu lub nabycie nowych kompetencji np. kierowca zawodowy, instruktor nauki jazdy, osoba zarządzająca transportem (Certyfikat Kompetencji Zawodowych), szkolenie na operatora UDT wózka widłowego lub żurawia przeładunkowego HDS oraz kurs ADR. Read More