Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika rzeczy i osób

Zapisz się online

Najbliższe szkolenia

sprawdź szczegóły

zapisz się online

Kto powinien posiadać Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika?


Dokument niezbędny do uzyskania:

 • Zezwolenia w zakresie krajowego zarobkowego przewozu rzeczy i osób wydawanego przez Starostę właściwego miejscowo  do  wykonywania działalności  gospodarczej;

 • Licencji w zakresie krajowego zarobkowego przewozu osób samochodami    konstrukcyjnie przystosowanymi do przewozu nie więcej niż  9 osób łącznie z kierowcą (8+1) wydawanej przez Starostę właściwego miejscowo do wykonywania działalności gospodarczej;

 • Licencji Wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego drogowego zarobkowego przewozu rzeczy i osób.

Kurs na Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika dotyczy poniższych grup:

Przedsiębiorca

planujący rozpocząć działalność w zakresie usług transportowych rzeczy lub osób.

Osoba fizyczna

mająca zamiar  zarządzać w sposób rzeczywisty i ciągły operacjami transportowymi  w przedsiębiorstwach wykonujących zarobkowy transport drogowy rzeczy i osób.

Pracownicy

zatrudnieni w firmach transportowych na stanowisku spedytora w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Księgowi

zatrudnieni w Biurach Rachunkowych prowadzących rozliczenia finansowe firm transportowych w celu poznania specyfiki ich działania.

Organizatorzy wycieczek, biura podróży

ustalające harmonogram przejazdów autobusów w celu uwzględniania norm prowadzenia pojazdu i innych aktywności kierowcy gwarantując bezpieczeństwo pasażerom.

KURS ONLINE

Zajęcia prowadzone zdalnie – na żywo w formie wideokonferencji

Więcej informacji

608-233-238

Możesz zapisać się korzystając z formularza

Zapisz się online

Aktualny cennik kursów

Cennik

Wybierz inny rodzaj kursu zawodowego z naszego katalogu szkoleń

Kursy zawodowe
Nie posiadasz jeszcze prawa jazdy? Nic straconego, zapraszamy na kurs!
kursy prawa jazdy

Wymagania dla uczestnika szkolenia


W szkoleniu na certyfikat kompetencji zawodowych może wziąć udział osoba, która:

 • ukończyła 18 lat,

 • posiada zdolność do czynności prawnych.

Cel szkolenia


Szkolenie ma na celu przygotowanie do Egzaminu Państwowego przed Komisją Ministra Transportu i Instytutu transportu Samochodowego.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawy z zakresu różnych gałęzi prawa w tym: prawa cywilnego, prawa handlowego, finansowego oraz przewozowego. Są zapoznawani z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunkami  technicznymi pojazdów.

Szkolenie ma na celu zapoznanie z zagadnieniami objętymi egzaminem, ale przede wszystkim merytoryczne przygotowanie do pracy w firmach transportowych.

W procesie szkolenia przykładamy szczególną uwagę do:

 • zasad pracy kierowcy,
 • norm prowadzenia pojazdu,
 • obsługi tachografu,
 • procedur celnych,
 • posługiwania się dokumentami przewozowymi.

Efekty usługi


 • Wiedza

  W ramach prowadzonych zajęć osoba szkolona uzyskuje wiadomości z zakresu  wymaganych uprawnień do prowadzenia firmy transportowej i uzyskania statusu przewoźnika. Uczestnik zostanie zaznajomiony z wybranymi zagadnieniami prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, pozna wybrane zagadnienia dotyczące czasu pracy kierowcy, pozna wymagania dotyczące pojazdów i ich kontroli przez ITD.

 • Umiejętności 

  osoba szkolona jest przygotowywana do roli przewoźnika lub osoby zarządzającej transportem. Pozna procedury prowadzenia dokumentacji przewoźnika i procedury celne.

 • Kompetencje społeczne 

  Uczestnik szkolenia będzie miał świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu transportu drogowego i zasad organizacji przedsiębiorstwa transportowego, będzie rozumiał potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zakresie transportu rzeczy lub osób, będzie rozumiał potrzeby klientów zlecających przewóz, pozna obowiązki i zakres odpowiedzialności przewoźników, będzie posiadał chęć samokształcenia.

kierowca ciężarówki w trakcie szkolnia

Chcesz się dowiedzieć:

 • jak rozróżniać daną formę transportu, jakie dokumenty są wymagane przepisami prawa aby ją wykonywać, kiedy używać tachografu, jakie kwalifikacje powinien posiadać kierujący pojazdem

 • czy i kiedy ustawać wskaźnik tachografu na młotkach /inna praca/

 • jak interpretować porę nocną w transporcie

 • czym jest czas pracy kierowcy w transporcie drogowym rzeczy i osób zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców

oraz poznać wiele innych zagadnień nurtujących kierowców, osoby zarządzające zagadnieniami transportowymi oraz właścicieli firm transportowych?

Zadzwoń:
+48 18 442-65-65

Zorganizujemy odpowiednie szkolenie prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców w tym czynnego zawodowo inspektora transportu drogowego i specjalistę prowadzącego ewidencję pracy kierowcy.


Tematyka szkolenia


Program obejmuje zagadnienie teoretyczne oraz zadania problemowe zawierające:

 • zasady sporządzania list wynagrodzeń pracownika,

 • wyliczania rentowności prowadzonej działalności,

 • zadania wymagające umiejętności prawidłowego rozpisania trasy kierowcy z uwzględnieniem norm prowadzenia pojazdu i aktywności kierowcy.

Lp

Zakres tematyczny szkolenia

Ilość godzin

1

Dopuszczenie do zawodu przewoźnika – działalność gospodarcza przewoźnika

8

2

Prawo cywilne

4

3

Prawo socjalne

4

4

Prawo handlowe

4

5

Prawo podatkowe

6

6

Normy Techniczne i aspekty działalności

4

7

Bezpieczeństwo drogowe

4

8

Zadania problemowe

12

9

Ćwiczenia – rozwiązywanie zadań oraz testów

4

Termin rozpoczęcia szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia uzależniamy od terminu egzaminu ustalanego przez Instytut Transportu Samochodowego.

Szkolenie prowadzimy systemem 9 – 10 spotkań w okresie ok. 2 – 3 tygodni, poprzedzających egzamin. Ten sposób szkolenia zapewnia dużą zdawalność, wynikającą z jego intensywności, koncentracji uczestników na zagadnieniach egzaminacyjnych i przede wszystkim bieżącą kontrolę wykładowcy nad przyswajaniem materiału przez osoby szkolone co przeciwdziała „odkładaniu na później” przekazywanej wiedzy.

Kompetentny wykładowca

Szkolenie prowadzi kompetentny wykładowca z 18-letnim stażem w szkoleniach z zakresu CKZ, znający bardzo dobrze zagadnienia zarówno teoretyczne /testy/ jak i zadania będące przedmiotem egzaminu.

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • Konspekty z zakresu całości materiału /prawa autorskie/,

 • Zadania problemowe,

 • Przykładowe testy wielokrotnego wyboru.

BONUS!

Każdy uczestnik szkolenia, po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu, otrzymuje pomoc od prowadzącego szkolenie, przy wypełnianiu dokumentów koniecznych do uzyskania zezwolenia na krajowy zarobkowy drogowy przewóz osób i rzeczy, oraz Licencji na międzynarodowy przewóz drogowy.

Egzamin


Warunkiem uzyskania Certyfikatu Kompetencji Przewoźnika Drogowego jest pozytywny wynik Egzaminu Państwowego przed Komisją Ministra Transportu i Instytutu Transportu Samochodowego. Termin egzaminu każdorazowo ustala Instytut Transportu Samochodowego i umieszcza na stronie www.its.waw.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

tel. 608-233-238

KURS ONLINE

Rozpoczęcie szkolenia 28.12.20120 r godz. 17:00.

Zajęcia prowadzone zdalnie – na żywo w formie wideokonferencji

Więcej informacji

795-122-033

Możesz zapisać się korzystając z formularza

Zapisz się online

Aktualny cennik kursów

Cennik

Chcesz się dowiedzieć:

 • jak rozróżniać daną formę transportu, jakie dokumenty są wymagane przepisami prawa aby ją wykonywać, kiedy używać tachografu, jakie kwalifikacje powinien posiadać kierujący pojazdem

 • czy i kiedy ustawać wskaźnik tachografu na młotkach /inna praca/

 • jak interpretować porę nocną w transporcie

 • czym jest czas pracy kierowcy w transporcie drogowym rzeczy i osób zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców

oraz poznać wiele innych zagadnień nurtujących kierowców, osoby zarządzające zagadnieniami transportowymi oraz właścicieli firm transportowych?

Zadzwoń:

Zorganizujemy odpowiednie szkolenie prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców, w tym czynnego zawodowo inspektora transportu drogowego i specjalistę prowadzącego ewidencję pracy kierowcy.

Wybierz inny rodzaj kursu zawodowego z naszego katalogu szkoleń

Kursy zawodowe

Nie posiadasz jeszcze prawa jazdy? Nic straconego, zapraszamy na kurs!

Kursy prawa jazdy

Polecane artykuły

Zapisz się na szkolenie lub kurs prawa jazdy już dziś!

Zapisy online
Ustawienia Cookies
Używamy plików cookies, aby ulepszyć wrażenia i funkcjonalność naszej witryny. Możesz zablokować lub usunąć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Polityka prywatności
Youtube
Zgoda na wyświetlanie treści: Youtube
Vimeo
Zgoda na wyświetlanie treści: Vimeo
Google Maps
Zgoda na wyświetlanie treści: Google