Kadra szkoleniowa – Ośrodek Szkolenia ATUT

Ośrodek Szkolenia ATUT zatrudnia wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, których wiedza, wizerunek oraz sposób prowadzenia zajęć gwarantują profesjonalne i właściwe przygotowanie uczestników szkoleń do wykonywania czynności objętych programem szkolenia. Wykładowcy oraz instruktorzy nauki jazdy posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia.

Kursy zawodowe prowadzą wykładowcy – absolwenci wyższych uczelni o kierunkach zgodnych z merytoryczną zawartością programu szkolenia np. zajęcia z mechaniki prowadzi absolwent Politechniki Rzeszowskiej kierunek transport, zajęcia na kursie ADR prowadzi wykładowca o statusie doradcy ADR z egzaminem państwowym, zajęcia na kursie nauki jazdy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego zlecono emerytowanemu policjantowi z długoletnim doświadczeniem zawodowym, jest absolwentem UJ.

SZKOŁA JAZDY

Poznaj naszych instruktorów nauki jazdy

KURSY ZAWODOWE

Poznaj naszych wykładowców na kursach zawodowych

SZKOŁA JAZDY

 

Poznaj naszych instruktorów nauki jazdy

Dołącz do nas
BENIAMIN MAŁEK
BENIAMIN MAŁEK

Instruktor nauki jazdy kat A1, A2, A, B

Jest instruktorem od 1994 roku. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat Am, A1, A2, A, B1, B. Prowadzi szkolenia kierowców od 1994 roku.

WITOLD SROKA
WITOLD SROKA

Instruktor nauki jazdy kat B

Jest instruktorem od 2011 roku. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat B, B1. Prowadzi szkolenia kierowców od 2013 roku.

HENRYK DUTKA
HENRYK DUTKA

Instruktor nauki jazdy kat B

Jest instruktorem od 1991 roku. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat B, B1. Prowadzi szkolenia kierowców od 1991 roku. Nauczyciel mianowany.

EUGENIUSZ TRZAJNA
EUGENIUSZ TRZAJNA

Instruktor nauki jazdy kat B

Jest instruktorem od roku 1979. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat B, B1. Prowadzi szkolenia kierowców od 1981 roku.

LESZEK DUTKA
LESZEK DUTKA

Instruktor nauki jazdy kat B

Jest instruktorem od 1994 roku. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat B, B1, T. Prowadzi szkolenia kierowców od 1994 roku.

ZIEMOWIT RUS
ZIEMOWIT RUS

Instruktor nauki jazdy kat B

Jest instruktorem od 2002 roku. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat B B1. Prowadzi szkolenia kierowców od 2009 roku.

BOGDAN GOLONKA
BOGDAN GOLONKA

Instruktor nauki jazdy kat C, D

Jest instruktorem od 1993 roku. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat B, C, D. Prowadzi szkolenia kierowców od 1994 roku. Prowadzi zajęcia na kursach dla kierowców zawodowych.

LESZEK NAJDUCH
LESZEK NAJDUCH

Instruktor nauki jazdy kat C+E, B+E, C

Jest instruktorem od 1982 roku. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat A, AM, A1, A2, B, B1, C, C1, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, B+E, T. Prowadzi szkolenia kierowców od 1982 roku.

JACEK JODŁOWSKI
JACEK JODŁOWSKI

Instruktor nauki jazdy kat A, A1, A2, C, D

Jest instruktorem od 2009 roku. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat A, B, C, D. Prowadzi szkolenia kierowców od 2009 roku.

STANISŁAW LEBDA
STANISŁAW LEBDA

Instruktor nauki jazdy kat C

Jest instruktorem od 1997 roku. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat A, B, C, B+E, C+E. Prowadzi szkolenia kierowców od 1997 roku.

GRZEGORZ KURZEJA
GRZEGORZ KURZEJA

Instruktor nauki jazdy kat C, D

Jest instruktorem od 2008 roku. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat B, C,D, E. Prowadzi szkolenia kierowców od 2009 roku.

ZYGMUNT WÓJS
ZYGMUNT WÓJS

Instruktor nauki jazdy kat C+E

Jest instruktorem od 1994 roku. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat A, AM, A1, A2, B, B1, C, C1, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, B+E. Prowadzi szkolenia kierowców od 1994 roku.

Wykładowcy przepisów prawa o ruchu drogowym na kursach prawa jazdy

GRZEGORZ KURZEJA
GRZEGORZ KURZEJA

Instruktor nauki jazdy kat D

Jest instruktorem od 2008 roku. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat B, C,D, E. Prowadzi szkolenia kierowców od 2009 roku.

KAZIMIERZ CHOCHOROWSKI
KAZIMIERZ CHOCHOROWSKI

Instruktor nauki jazdy

Jest instruktorem od 1994 roku. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat A, A2, A1, AM, B, B1, C, C1, T. Prowadzi szkolenia kierowców od 1994 roku, jest również wykładowcą na kursach dla kierowców zawodowych.

MICHAŁ MICHALIK
MICHAŁ MICHALIK

Instruktor nauki jazdy

Właściciel Ośrodka Szkolenia. Jest instruktorem nauki jazdy od 1985 roku. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach prawa jazdy kat A, AM, A1, A2, AM, B, B1, C, C1, D, D1, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E, T. Prowadzi szkolenia kierowców od 1985 roku.

Zajęcia pierwszej pomocy na kursach prawa jazdy prowadzą

MARIA SŁABY
MARIA SŁABY

Pielęgniarka

Pielęgniarka posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki od 2001 roku oraz dyplom Pielęgniarki Specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego od 2008 roku. Prowadzi zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej na kursach prawa jazdy kat A, A2, A1, AM, B oraz kursach dla kierowców zawodowych.

ROBERT KIEŁBASA
ROBERT KIEŁBASA

Ratownik medyczny

Ratownik medyczny – dyplom ukończenia studiów. Prowadzi zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej na kursach prawa jazdy kat A, A2, A1, AM, B.

kursy prawa jazdy

SZKOLENIA ZAWODOWE

 

Poznaj naszych wykładowców na kursach zawodowych

Lebda Przemysław

Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydział Mechanika oraz Akademii Górniczo Hutniczej Wydział Paliw i energii. Pierwsze kroki jako wykładowca stawiał już 11 lat temu jak wykładowca z zakresu mechaniki. Wieloletni instruktor nauki jazdy. Posiada certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Obecnie inspektor ekodoradca. Prywatnie pasjonat motoryzacji oraz odnawialnych źródeł energii.

 

Urban Ewa

Wykładowca z 20 letnim stażem z szeroko pojętą tematyką transportu. Wieloletnia specjalistka do spraw szkoleń. W 2010 roku ukończyła kurs pedagogiczny dla wykładowców. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji.

Chochorowski Kazimierz

Emerytowany starszy oficer Policji. Od 27 lat posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy. Wieloletni wykładowca przepisów prawa drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek administracja oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydział Pedagogiczny.

Szmit Krzysztof

Emerytowany funkcjonariusz Straży Granicznej. Absolwent Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny kierunek mechanika i budowa maszyn oraz kierunek transport. Ukończył między innymi kurs pedagogiczny z zakresu przygotowania dydaktycznego dla wykładowców i instruktorów. Wieloletni doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Posiada 12 letnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów z zakresu transportu drogowego oraz mechaniki i budowy pojazdów. Uczestnik wielu kursów specjalistycznych. Starszy specjalista BHP.

Michał Michalik

Instruktor nauki jazdy w zakresie kat. A, B, C, D, CE, DE, T z 36 letnim stażem pracy. Ukończył również studium pedagogiczne dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu. Właściciel ośrodka szkolenia kierowców oraz firmy wykonującej międzynarodowy transport drogowy. Posiada certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika oraz wieloletnią praktykę kierowcy wykonującego międzynarodowy transport drogowy.

Słaby Maria

Magister pedagogiki o specjalności promocja zdrowia. Specjalista do medycyny ratunkowej. Od 2001 roku posiada licencję z pielęgniarstwa. Zaczynała jako pielęgniarka. Dziś między innymi wykładowca pierwszej pomocy oraz egzaminator z zakresu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny. Absolwentka wielu kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

Golonka Bogdan

Instruktor nauki jazdy z 28 letnim stażem pracy. Ukończył kurs pedagogiczny do pracy w charakterze instruktora praktycznej nauki zawodu. Cechuje się wieloletnią praktyka kierowcy autokaru. Posiada również certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika oraz kurs diagnosty samochodowego – oczekuje na egzamin. Od 10 lat prowadzi ćwiczenia oraz wykłady z zakresu „szkolenia zaawansowanego w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa”.

Dutka Henryk

Instruktor nauki jazdy z 30 letnim stażem pracy. Ukończył między innymi pedagogiczne studium techniczne z tytułem technik mechanik o specjalności nauczyciel praktycznej nauki zawodu naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Posiada stopień nauczyciela mianowanego. Wykładowca na wielu kursach realizowanych w naszym ośrodku. Specjalizuje się między innymi w technice kierowania i taktyce jazdy oraz teoretycznym i praktycznej nauce jazdy na wózkach widłowych.

 

 

Szewczyk Wiesław

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, Wydział Transport w zakresie eksplantacji i utrzymania pojazdów oraz Wydział Nauczycielski – Studium Pedagogiczne. Posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie obsługi żurawi przenośnych i wieżowych, podestów ruchomych przejezdnych. Wieloletni wykładowca na wielu kursach uprawniających do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

kursy zawodowe
DOŁĄCZ DO NAS

 

Do współpracy zapraszamy instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców

Jeśli chcesz stać się częścią naszego zespołu prześlij swoje CV na adres biuro@atutsacz.pl lub skontaktuj się telefonicznie

tel. 18 442 65 65

Ośrodek Szkolenia ATUT

Zanim podejmiesz decyzję o skorzystaniu z Szerokiej oferty naszej firmy , chcielibyśmy zapoznać CIE z JEJ Historią, osiągnięciami i posiadanym zapleczem technicznym. Warto wiedzieć, w czyje ręce oddajemy swój czas, pieniądze , i możemy uzyskać w zamian.

O FIRMIE

Zapisz się na szkolenie lub kurs prawa jazdy już dziś!

Zapisy online
Ustawienia Cookies
Używamy plików cookies, aby ulepszyć wrażenia i funkcjonalność naszej witryny. Możesz zablokować lub usunąć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Polityka prywatności
Youtube
Zgoda na wyświetlanie treści: Youtube
Vimeo
Zgoda na wyświetlanie treści: Vimeo
Google Maps
Zgoda na wyświetlanie treści: Google