Świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy – kurs na przewóz rzeczy i osób

Jak wygląda kurs na przewóz rzeczy i osób?


W celu dostosowania polskiego systemu prawnego do prawa Unii Europejskiej zmieniły się przepisy Ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701), które dawny kurs na przewóz rzeczy, podzieliły na pięć rodzajów. Po odbyciu odpowiedniego rodzaju szkolenia uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Rodzaje kursu na przewóz rzeczy i osób

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

kurs wykonujesz po raz pierwszy
wiek – ukończone 21 lat na kat. C, CE lub ukończone 23 lat na kat. D, DE

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

kurs wykonujesz po raz pierwszy
posiadasz świadectwo kwalifikacji dla jednego z bloków C, CE lub D, DE
wiek – ukończone 21 lat na kat. C, CE lub ukończone 23 lat na kat. D, DE

Szkolenie okresowe

przedłużenie ważności świadectwa kwalifikacji zawodowej

odnowienie kursu na przewóz rzeczy lub osób

Kwalifikacja wstępna

kurs wykonujesz po raz pierwszy
wiek – poniżej 21 lat na kat. C, CE lub poniżej 23 lat na kat. D, DE

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

kurs wykonujesz po raz pierwszy
posiadasz świadectwo kwalifikacji dla jednego z bloków C, CE lub D, DE
wiek – poniżej 21 lat na kat. C, CE lub poniżej 23 lat na kat. D, DE

Jaki kurs wybrać?

Jeśli nie jesteś pewien, które szkolenie na świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dla Ciebie, skorzystaj z ankiety odpowiadając na kilka pytań

Od kwietnia 2022

Nowe zasady uzyskania uprawnień do zawodu kierowcy

Czytaj więcej

Najbliższe szkolenia

Sprawdź listę nadchodzących kursów
kalendarz szkoleń

Co to jest świadectwo kwalifikacji zawodowej?


 

Po ukończeniu szkolenia okresowego lub kursu kwalifikacyjnego uczestnik otrzyma świadectwo kwalifikacji zawodowej. Dokument ten potwierdza uzyskanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego. Świadectwo kwalifikacji jest wymagane do kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy kat. C, CE lub D, DE.

Kierowco pamiętaj, że przed przystąpieniem do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego należy uzyskać wpis do prawo jazdy tzw. kodu 95 potwierdzający posiadanie aktualnych badań lekarskich i psychologicznych oraz uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Kwalifikacja wstępna czy szkolenie okresowe, jaki kurs wybrać?


Dzięki poniższej ankiecie ustalisz rodzaj kursu, jaki musisz odbyć, aby uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy.

Który kurs jest dla Ciebie? Sprawdź poniżej

  Aby dowiedzieć się, który kurs na przewóz rzeczy i osób wybrać, odpowiedz na kilka poniższych pytań.

  Jaką kategorię prawa jazdy posiadasz?

  Data uzyskania prawa jazdy kategorii C / CE

  Powinieneś wybrać:

  Szkolenie okresowe

  Szkolenie okresowe pięciodniowe

  Czy szkolenie na przewóz rzeczy robisz po raz pierwszy?

  Czy posiadasz kwalifikację wstępną dla prawa jazdy kat. D, DE – zakończoną egzaminem państwowym?

  Ile masz lat?

  Powinieneś wybrać:

  Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

  Powinieneś wybrać:

  Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

  Ile masz lat?

  Powinieneś wybrać:

  Kwalifikacja wstępna przyspieszona

  Powinieneś wybrać:

  Kwalifikacja wstępna

  Powinieneś wybrać:

  Szkolenie okresowe

  Szkolenie okresowe pięciodniowe

  Data uzyskania prawa jazdy kategorii D / DE

  Powinieneś wybrać:

  Szkolenie okresowe

  Szkolenie okresowe pięciodniowe

  Czy szkolenie na przewóz osób robisz po raz pierwszy?

  Powinieneś wybrać:

  Szkolenie okresowe

  Szkolenie okresowe pięciodniowe

  Czy posiadasz kwalifikację wstępną dla prawa jazdy kat. C, CE – zakończoną egzaminem państwowym?

  Ile masz lat?

  Powinieneś wybrać:

  Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

  Powinieneś wybrać:

  Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

  Ile masz lat?

  Powinieneś wybrać:

  Kwalifikacja wstępna przyspieszona

  Powinieneś wybrać:

  Kwalifikacja wstępna

  Kto musi ukończyć kurs na przewóz rzeczy lub osób i uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej


  Każdy kierowca zawodowy wykonujący transport drogowy ma obowiązek posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowej.

  Kierowca wykonujący przewozy na potrzeby własne do 10 września 2008 r. był zwolnieni z obowiązku ukończenia kursu na przewóz rzeczy lub osób. Obecnie takie osoby również muszą uzyskać kodu 95 w prawo jazdy, który potwierdza posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowych oraz aktualnych badań lekarskich i psychologicznych.

  Wyłączenia z obowiązku ukończenia kursu na przewóz rzeczy lub osób okresie ustawa o transporcie drogowym 

  Art. 39 a pkt. 3 w/w ustawy wymienia kierowców pojazdów zwolnionych z uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy.

  1. do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;

  2. którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;

  3. wykorzystywanego przez siły zbrojne;

  4. obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

  5. poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe;

  6. odbywającego przejazd bez osób lub ładunku; (w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji; z miejsca zakupu lub odbioru);

  7. używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;

  8. wykorzystywanego do nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy, szkolenia osób posiadających prawo jazdy oraz przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;

  9. wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;

  10. wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  tel. 604 372 767

  Najbliższe szkolenia

  Sprawdź listę nadchodzących kursów
  kalendarz szkoleń

  Wybierz rodzaj świadectwa kwalifikacji zawodowej:

  Kwalifikacja wstępna
  Kwalifikacja wstępna przyspieszona
  Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
  Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
  Szkolenie okresowe

  Nie posiadasz jeszcze zawodowego prawa jazdy? Nic straconego, zapraszamy na kurs do Ośrodka Szkolenia „ATUT” w Nowym Sączu!

  kursy prawa jazdy
  kursy zawodowe

  Polecane artykuły

  Zapisz się na szkolenie lub kurs prawa jazdy już dziś!

  Zapisy online
  Ustawienia Cookies
  Używamy plików cookies, aby ulepszyć wrażenia i funkcjonalność naszej witryny. Możesz zablokować lub usunąć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Polityka prywatności
  Youtube
  Zgoda na wyświetlanie treści: Youtube
  Vimeo
  Zgoda na wyświetlanie treści: Vimeo
  Google Maps
  Zgoda na wyświetlanie treści: Google