Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy

Zapisz się online

Najbliższe szkolenia

sprawdź szczegóły

zapisz się online

Kogo obejmuje szkolenie?


Warsztaty instruktorskie obejmują wszystkich czynnych zawodowo instruktorów i wykładowców nauki jazdy, którzy mają obowiązek uczestnictwa w corocznych warsztatach doskonalenia zawodowego.

Obowiązek odbycia szkolenia pod rygorem utraty uprawnień do wykonywania zawodu instruktora / wykładowcy wynika z art. 37 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2013 r.

Harmonogram praktyk

Praktyka ustalana indywidualnie z uczestnikiem.

14 godzin

Szkolenie trwa 10 godzin zajęć teoretycznych oraz 4 godziny zajęć praktycznych.

Egzamin

Egzamin nie jest wymagany.

Ważność 1 rok

Do 7 stycznia każdego roku należy przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

Tematyka szkolenia


Zajęcia teoretyczne

Tematy zajęć

Ilość godzin

Psychologia

1

Metodyka nauczania

Prawo o ruchu drogowym

1

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

1

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia 

1

Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców    

2

Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego

2

Zajęcia praktyczne

Tematy zajęć

Ilość godzin

Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych 

1

Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych

1

Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów 

2

Egzamin – niewymagany


Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów należy przedłożyć właściwemu terenowo do miejsca zamieszkania instruktora, wykładowcy uprawnionemu organowi prowadzącemu rejestr instruktorów /Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, Wydział Komunikacji Urzędu Miasta/ do dnia 7 stycznia każdego roku.

Podstawa prawna szkolenia


Szkolenie prowadzone jest na podstawie:
  • Ustawy o kierujących z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późniejszymi zmianami);     

  • Ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 2 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami);

  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz. U. 2016 r poz.280 z późniejszymi zmianami).

Kursantka z instruktorem w samochodzie

Aktualny cennik kursów

Cennik

Może zainteresują Cię inne szkolenie z naszego katalogu:

kursy prawa jazdy
Nie posiadasz jeszcze zawodowego prawa jazdy? Nic straconego, zapraszamy na kurs!
Kursy zawodowe
Może zainteresują Cię inne kursy zawodowe z naszej oferty:
Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
Szkolenie okresowe
Nie posiadasz jeszcze zawodowego prawa jazdy? Nic straconego, zapraszamy na kurs!
kursy prawa jazdy
Nie posiadasz jeszcze zawodowego prawa jazdy? Nic straconego, zapraszamy na kurs!
kursy prawa jazdy

Polecane artykuły

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Zapisy online
Ustawienia Cookies
Używamy plików cookies, aby ulepszyć wrażenia i funkcjonalność naszej witryny. Możesz zablokować lub usunąć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Polityka prywatności
Youtube
Zgoda na wyświetlanie treści: Youtube
Vimeo
Zgoda na wyświetlanie treści: Vimeo
Google Maps
Zgoda na wyświetlanie treści: Google