Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób

Dla kogo kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną?


Szkolenie dotyczy osoby rozpoczynającej pracę jako kierowca zawodowy w zakresie prawa jazdy kat. C, CE lub D, DE, czyli zamierzającej wykonywać transport drogowy autobusem, samochodem ciężarowym, ciągnikiem siodłowym, czy tak zwanym tirem. Kwalifikacja wstępna przyspieszona jest najpopularniejszym kursem dla kierowców zawodowych realizowanym w Ośrodku Szkolenia ATUT w Nowym Sączu.

Harmonogram

Harmonogram zajęć ustalany z uczestnikami na spotkaniu organizacyjnym.

Czas trwania

Czas trwania szkolenia około półtora miesiąca.

Egzamin

Kurs kończy się egzaminem.

Ważność 5 lat

Uzyskasz świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy ważne 5 lat.

Zapraszamy
na kurs

Rozpoczęcie szkolenia 30.04.2021 r godz. 16:00.

Kurs zostanie uruchomiony w przypadku skompletowania grupy
Sprawdź harmonogram
UWAGA warunkiem rezerwacji terminu jest dokonanie wpłaty zaliczkowej w wysokości minimum 500 zł

Więcej informacji

Możesz zapisać się korzystając z formularza

Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

Jeśli nie jesteś pewien, które szkolenie na świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dla Ciebie, skorzystaj z ankiety odpowiadając na kilka pytań.

Wybierz inny rodzaj świadectwa kwalifikacji zawodowej:

Nie posiadasz jeszcze zawodowego prawa jazdy? Nic straconego, zapraszamy na kurs do Ośrodka Szkolenia „ATUT” w Nowym Sączu!

Wymagania wstępne dla uczestnika szkolenia


Warunkiem uczestnictwa w kursie na kwalifikację wstępną przyspieszoną jest:

 • przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w roku (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe), albo

 • studiowanie w Polsce od co najmniej sześciu miesięcy (potwierdzone zaświadczeniem),

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla nowego kierowcy


Szkolenie dotyczy nowego kierowcy zamierzającego wykonywać przewozy drogowe osób lub przeczy, który:

 • przystępuje do szkolenia po raz pierwszy i uzyskał prawo jazdy:

  • kategorii D1, D po 10 września 2008 r.,
  • kategorii C1, C po 10 września 2009 r.
 • ukończył 21 lat w zakresie wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego,

 • ukończył 23 lata w zakresie uzyskania uprawnień kierowcy autobusu lub
  21 lat – na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km.

Jeżeli prawo jazdy uzyskałeś przed w/w datami zamiast kwalifikacji wstępnej obowiązuje szkolenie okresowe.

Uczestnik kursu nie musi posiadać prawa jazdy danej kategorii. Nie musi nawet być w trakcie kursu na prawo jazdy.

Program kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną


Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej prowadzone w formie kursu kwalifikacyjnego obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych w zakresie: części podstawowej – dla prawa jazdy wszystkich kategorii oraz części specjalistycznej – dla prawa jazdy kategorii:

 1. C, C+E, C1 i C1+E,
 2. D, D+E, D1 i D1+ E.

Szkolenie obejmuje 140 godzin zajęć:

 • w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych;

 • w części specjalistycznej:

  • 33 godziny zajęć teoretycznych,
  • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz

  • 2 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem płyty poślizgowej w warunkach specjalnych lub 
   1 godzina zajęć praktycznych z wykorzystaniem urządzenia technicznego do symulowania jazdy w warunkach specjalnych.

ciągnik siodłowy na placu manewrowym ATUT w Nowym Sączu

Ośrodek Szkolenia ATUT w Nowym Sączu

Aktualny cennik kursów

Podstawa prawna szkolenia

Szkolenie prowadzone jest na podstawie:
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym Dz. U. nr 125 poz. 1371 z póź. zm.

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 314 ze zm.).

Sześć kroków do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej

Sprawdź jak uzyskać uprawnienia kierowcy zawodowego

Podstawa prawna szkolenia

Szkolenie prowadzone jest na podstawie:
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym Dz. U. nr 125 poz. 1371 z póź. zm.

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 314 ze zm.).

Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

Jeśli nie jesteś pewien, które szkolenie na świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dla Ciebie, skorzystaj z ankiety odpowiadając na kilka pytań.

Wybierz inny rodzaj świadectwa kwalifikacji zawodowej:
Nie posiadasz jeszcze zawodowego prawa jazdy? Nic straconego, zapraszamy na kurs!

Polecane artykuły

Zapisz się na szkolenie lub kurs prawa jazdy już dziś!

Zapisy online
Ustawienia Cookies
Używamy plików cookies, aby ulepszyć wrażenia i funkcjonalność naszej witryny. Możesz zablokować lub usunąć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Polityka prywatności
Youtube
Zgoda na wyświetlanie treści: Youtube
Vimeo
Zgoda na wyświetlanie treści: Vimeo
Google Maps
Zgoda na wyświetlanie treści: Google