Kurs operatora wózka widłowego

Zapisz się online

Kto powinien uzyskać uprawnienia operatora wózka jezdniowego, czyli wózka widłowego?


Uprawnienia powinien uzyskać każdy operator wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia, z wyłączeniem wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (potoczna nazwa kurs operator wózka widłowego).

Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do wykonywania zawodu operatora urządzenia transportu bliskiego w ramach danej kategorii wózka. 

Uprawnienia powinien posiadać każdy, kto planuje pracę na stanowisku związanym z operowaniem w/w urządzeniem w:

 • firmach transportowych

 • hurtowniach spożywczych i farmaceutycznych

 • w składach budowlanych

 • w firmach produkcyjnych w których występuje potrzeba przemieszczania towarów lub urządzeń

 • w sklepach i magazynach wielkopowierzchniowych.

Aktualny cennik kursów

Cennik

Wybierz inny rodzaj kursu zawodowego z naszego katalogu szkoleń

Kursy zawodowe
Nie posiadasz jeszcze prawa jazdy? Nic straconego, zapraszamy na kurs!
kursy prawa jazdy
zającia przktyczne na kursie operatora wózka widłowego w ATUT Nowy Sącz

Wymagania dla uczestnika kursu na wózek widłowy


W szkoleniu na certyfikat kompetencji zawodowych może wziąć udział osoba, która:

 • ukończyła 18 lat,

 • świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy

Jak uzyskać uprawnienia operatora wózka widłowego


Prawo do wykonywania pracy na stanowisku operatora wózka otrzymujemy od Urzędu Dozoru Technicznego po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.

Zapisz się na kurs

 • Termin rozpoczęcia szkolenia uzależniamy od ilości zainteresowanych osób: grupa ok. 10 osób,

 • Harmonogram szkolenia uzgadniamy z uczestnikami tak, aby w zajęciach mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani,

 • Na podstawie Ankiety Kursanta, która stanowi podstawę przyjęcia na kurs i zawiera dane o kursancie, niezbędne do prowadzenia szkolenia /w oparciu o zasady RODO i zgodę kursanta/ składamy wniosek do oddziału UDT w Tarnowie o przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego,

 • Warunkiem złożenia wniosku jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej ustalonej przez UDT w zmiennej wysokości ustalonej jako % najniższego wynagrodzenia,

 • Opłatę za szkolenie można wnosić osobiście w siedzibie Ośrodka Szkolenia ATUT gotówką lub w formie bezgotówkowej (płatność kartą – terminal, przelew na konto).

zającia przktyczne na kursie operatora wózka widłowego w ATUT Nowy Sącz

Ośrodek Szkolenia ATUT w Nowym Sączu

Podstawa prawna szkolenia

Szkolenie prowadzimy według programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321), Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 poz. 1008)

Tematyka szkolenia


Program kursu na operatora wózka widłowego obejmuje:

 • Zajęcia teoretyczne – 28 godzin

 • Zajęcia praktyczne – 10 godzin

w tym:

 • podstawowe wiadomości o dozorze technicznym, organach dozoru technicznego zakresie ich działania tj. objęcie dozorem technicznym urządzeń transportu bliskiego, badaniach przeprowadzanych przez inspektorów dozoru,oraz wymagań kwalifikacyjnych w stosunku do osób  pracujących na urządzeniach transportu bliskiego;
 • informację o budowie i typach wózków jezdniowych, zespoły i podzespoły wózków, wyposażenie elektryczne, urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych, wyposażenie hydrauliczne;.
 • czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy oraz w czasie pracy;
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa oraz z zakresu BHP;
 • praktyczna nauka  operowania wózkiem, oraz jego  wykorzystania do  przeładunku towarów prowadzona na urządzeniu będącym własnością Ośrodka Szkolenia ATUT przez doświadczonego instruktora, na placu manewrowym naszego Ośrodka /z wykorzystaniem tego samego wózka jest prowadzony egzamin praktyczny przed Komisją UDT/.

Egzamin


Egzamin jest przeprowadzany przed Komisję Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego w siedzibie PHU “ATUT” i składa się z dwóch części:

 • egzaminu teoretycznego w formie testu

 • egzaminu praktycznego, polegającego na sprawdzeniu umiejętności w zakresie operowania wózkiem jak i przeładunku towarów

 • pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje osoba, która zaliczyła obydwie części egzaminu 

 • za uprzednią zgodą kursanta Zaświadczenia kwalifikacyjne  w formie plastikowej karty są wysyłane do Ośrodka szkolącego i należy je odebrać z potwierdzeniem odbioru w siedzibie Ośrodka

Termin ważności uprawnień na wózki widłowe


Uprawnienia na wózek widłowy po zmianie przepisów

Od 1 czerwca 2019 roku zgodnie z ustawą z 09.12.2018, wszystkie wydawane uprawnienia na wózki widłowe oraz inne urządzenia transportu bliskiego są terminowe. Co oznacza to w praktyce? Raz zdobyte uprawnienia zezwalające na obsługę wózków widłowych nie będą już ważne bezterminowo i do końca życia. To samo dotyczy zezwoleń na dokonywanie konserwacji pojazdów.

Ważność uprawnień na wózki widłowe wynosi od 5 do 10 lat w zależności od rodzaju pojazdów i tak:

 • 10 letni okres ważności uprawnień na obsługę urządzeń podlegających pod nadzór UDT dotyczy:

  • wózków jezdniowych unoszących z napędem (jednak bez wysięgnika oraz bez możliwości unoszenia osoby obsługującej).

 • 5 letni okres ważności uprawnień na obsługę urządzeń podlegających pod nadzór UDT dotyczy:

  • wózków jezdniowych unoszących z mechanicznym napędem z wysięgnikiem;    

  • wózków jezdniowych unoszących z mechanicznym napędem i możliwością unoszenia operatora wraz z ładunkiem.

Posiadasz „zieloną wkłdkę” na obsługę wózka widłowego uzyskaną bez egzaminu przed Komisją UDT 

Sprawdź, czy posiadając „zieloną wkładkę” Twoje uprawnienia stracą ważność?

sprawdź ważność

Masz już ważne uprawnienia obsługi wózka widłowego przez UDT

Dotyczy osób, które na chwilę obecną posiadają uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych, wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed Komisją UDT

koniecznie przeczytaj

Podstawa prawna szkolenia

Szkolenie prowadzimy według programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321), Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 poz. 1008)

Aktualny cennik kursów

Cennik

Wybierz inny rodzaj kursu zawodowego z naszego katalogu szkoleń

Kursy zawodowe

Nie posiadasz jeszcze prawa jazdy? Nic straconego, zapraszamy na kurs!

Kursy prawa jazdy

Blog – polecane artykuły

Zapisz się na szkolenie lub kurs prawa jazdy już dziś!

Zapisy online
Ustawienia Cookies
Używamy plików cookies, aby ulepszyć wrażenia i funkcjonalność naszej witryny. Możesz zablokować lub usunąć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Polityka prywatności
Youtube
Zgoda na wyświetlanie treści: Youtube
Vimeo
Zgoda na wyświetlanie treści: Vimeo
Google Maps
Zgoda na wyświetlanie treści: Google