Z dniem 6 grudnia 2019 roku weszły w życie zmiany w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, wprowadzone ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (opublikowane w Dz. U. z dnia 14 listopada 2019 r. Poz. 2202). Read More