Zapisy na szkolenie okresowe dla kierowców

Wypełnij poniższy formularz w celu zapisania się na wybrane szkolenie.

Jeśli nie jesteś pewien czy dobry kurs wybrałeś? Sprawdź tutaj - Ankieta
dotyczy odbytych szkoleń w zakresie: kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, szkoleń okresowych
1. Spełniam warunki określone w art. 39 d ustawy o transporcie drogowym.
2. Podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
3. Zapoznałem(-am) się z regulaminem i zobowiązuję się go przestrzegać.
4. Powierzone dane osobowe będą przekazywane Wojewodzie Małopolskiemu oraz Centralnej Ewidencji Kierowców oraz będą przechowywane przez 5 lat.
5. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, wyrażam zgodę i akceptuję klauzurę informacyjną - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) z której treścią zapoznałem się.
6. Niniejsza ankieta stanowi umowę pomiędzy uczestnikiem kursu a P.H.U. "ATUT".

Art.39d
1. Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba:
1) która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;
2) wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawienia Cookies
Używamy plików cookies, aby ulepszyć wrażenia i funkcjonalność naszej witryny. Możesz zablokować lub usunąć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Polityka prywatności
Youtube
Zgoda na wyświetlanie treści: Youtube
Vimeo
Zgoda na wyświetlanie treści: Vimeo
Google Maps
Zgoda na wyświetlanie treści: Google