Zapisz się na kurs prawa jazdy

Wypełnij poniższy formularz w celu zapisania się na wybrane szkolenie.
Aby zarejestrować się na badania lekarskie w Przychodni Medycyny Pracy AtutMedican, proszę dzwonić pod nr tel. +48 18-444-12-10 lub kom. +48 735-004-952
Wykłady stacjonarne - zajęcia odbywają się w naszym Ośrodku.
Kurs online - zajęcia odbywają się przez internet.
Kurs eksternistyczne - nauka własna z materiałów szkoleniowych
Jazdy dodatkowe - dodatkowe jazdy na wybraną kategorię (konieczność ustalenia wcześniej z biurem)
Jeśli masz wybranego instruktora, z którym chcesz odbyć szkolenie, proszę podać jego nazwisko i imię
1. Ośrodek ATUT zobowiązuje się do przeszkolenia Kursanta w zakresie wskazanej powyżej kategorii prawa jazdy zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2016 poz. 280 z późn. zm.). Dysponuje niezbędną kadrą, sprzętem, infrastrukturą do przeprowadzenia szkolenia.
2. Kursant zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania PHU ATUT w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów wobec Kursanta lub wystąpienia innych okoliczności jej dotyczących, które w konsekwencji uniemożliwiają prowadzenie dalszego szkolenia. Kursant zobowiązuje się również do terminowego uczęszczania na zaplanowane zajęcia oraz do odbywania zajęć w pełni sprawności psychomotorycznej tzn. nie będzie znajdować się pod wpływem alkoholu i innych środków działających podobnie do alkoholu (narkotyków, leków, dopalaczy itp.).
3. Kursant zobowiązuje się wyżej wymienioną kwotę uregulować przed rozpoczęciem szkolenia lub dokonywać wpłat w nieoprocentowanych ratach z tym, że wymagana jest wpłata zawsze z góry za planowane godziny praktyczne. Przy czym całkowita wpłata winna być wpłacona nie później niż sześć miesięcy od momentu zapisu na kurs. W przypadku przedłużenia terminu szkolenia cena kursu zostanie zaktualizowania wg aktualnego cennika.
4. Jazdy praktyczne umawiane są indywidualnie z instruktorem. Wszelkie zmiany terminów, odwoływanie jazd mają nastąpić najpóźniej 24 godziny przed planowanym terminem. Nie stawienie się w umówionym terminie będzie skutkować koniecznością zapłacenia 50% wartości godziny jazd wg aktualnego cennika. Cena zależna od realizowanej kategorii
5. Oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm.)
6. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Szkolenia dostępnym w siedzibie Ośrodka i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
7. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, wyrażam zgodę i akceptuję klauzurę informacyjną - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) z której treścią zapoznałem się.
8. Niniejsza ankieta stanowi umowę pomiędzy uczestnikiem kursu a P.H.U. ATUT
W przypadku wyrażenia zgody proszę poniżej uzupełnić dane osoby upoważnionej: imię i nazwisko, telefon oraz stopień pokrewieństwa.
Jeżeli zostało wyrażone powyżej jakiekolwiek upoważnienie dla osoby trzeciej, to proszę podać dane osoby upoważnionej.
Podając dane osoby upoważnionej oświadczam, że wskazana osoba wyraziła zgodę na przekazanie danych oraz została poinformowana w jakim celu oraz gdzie te dane zostały przekazane.
Ustawienia Cookies
Używamy plików cookies, aby ulepszyć wrażenia i funkcjonalność naszej witryny. Możesz zablokować lub usunąć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Polityka prywatności
Youtube
Zgoda na wyświetlanie treści: Youtube
Vimeo
Zgoda na wyświetlanie treści: Vimeo
Google Maps
Zgoda na wyświetlanie treści: Google