Sprawdź, czy posiadając „zieloną wkładkę” Twoje uprawnienia stracą ważność?

Jeśli posiadasz „zieloną wkładkę” na obsługę wózka, uzyskaną bez egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, Twoje uprawnienia stracą ważność

Ważność imiennych uprawnień na wózki widłowe tj. wydanych na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (egzamin prowadzony przez Ośrodek  Szkolenia ATUT):

 

  • Uprawnienia wydane do 31.12.2004 r. będą uznawane za ważne do 31.12.2023 r.

  • Uprawnienia wydane do 31.12.2014 r. będą uznawane za ważne do 31.12.2026 r.

  • uprawnienia wydane po 1.01.2015 r. do 10.08.2018 r. będą uznawane za ważne nie dłużej niż do 31.12.2027 r.

Uprawnienia wydane po 2015 roku tracą ważność.

Oznacza to, iż wszystkie imienne uprawnienia wydane od 2015 roku stracą swoją ważność z końcem 2027 roku nawet, jeżeli zostały nadane bezpośrednio przed Nowelizacją Ustawy o Dozorze Technicznym.

 

Informacja dla osób przeszkolonych przez Ośrodek Szkolenia ATUT w zakresie Operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym, na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym:

  • Przeprowadzimy szkolenia „przypominające” zagadnienia objęte egzaminem i przygotujemy Państwa do przystąpienia do egzaminu przed Komisją UDT.

     

Na szkolenie należy zgłosić się przed utratą ważności posiadanych uprawnień, tak aby zdążyć je aktualizować egzaminem zdanym przed utratą ich obowiązywania.