Często zdarza się, że przedsiębiorca prowadząc w różnych dziedzinach działalność gospodarczą, chce wykorzystać swój transport na przykład w celu dowiezienia swoich pracowników lub swoich maszyn do miejsca wykonywania pracy. Przewóz taki jest zwany niezarobkowym przewozem na potrzeby własne. Read More