Szkolenie okresowe kierowców zawodowych 

Zapisz się online

Szkolenie okresowe zwane przez kierowców zawodowych kursem na przewóz rzeczy i osób


Szkolenie okresowe dotyczy kierowców ciężarówek lub autobusów wykonujących zawodowo przewóz drogowy rzeczy lub osób.

35 godzin, 5 dni

Pięciodniowy kurs obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych.

2 warianty kursu

Wykłady stacjonarne na sali wykładowej OSK Atut
Kurs online indywidualny z użyciem komputera w dogodnym terminie.

Egzamin

Egzamin na zakończenie kursu nie jest wymagany.

Ważność 5 lat

Uzyskasz świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy ważne przez 5 lat.

Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

Jeśli nie jesteś pewien, które szkolenie na świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dla Ciebie, skorzystaj z ankiety odpowiadając na kilka pytań.

Wybór szkolenia

Aktualny cennik kursów

cennik

Wybierz inny rodzaj świadectwa kwalifikacji zawodowej:

Kwalifikacja wstępna
Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
Nie posiadasz jeszcze zawodowego prawa jazdy? Nic straconego, zapraszamy na kurs do Ośrodka Szkolenia „ATUT” w Nowym Sączu!
kursy prawa jazdy
kursy zawodowe

Wymagania wstępne dla uczestnika szkolenia


W szkoleniu okresowym może wziąć udział osoba, która:

 • przebywa w Polsce co najmniej 185 dni w roku (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe), albo studiuje w Polsce od co najmniej sześciu miesięcy (i przedstawi zaświadczenie to potwierdzające);

 • wykonuje przewóz dla polskiego przedsiębiorstwa.

Dotyczy kierowcy zawodowego, który:


 • uzyskał prawo jazdy:

  • kategorii D1, D1+E, D, D+E, przed 10 września 2008 r.,
  • kategorii C1, C1+E, C, C+E, przed 10 września 2009 r.
 • odnawia świadectwo kwalifikacji zawodowej po 5 latach – kończy się ważność zawodowego prawa jazdy;

 • zaprzestał wykonywania przewozu drogowego przez okres uniemożliwiający spełnienie powyższego obowiązku przed ponownym przystąpieniem do wykonywania przewozu.

Kierowca wykonujący przewozy na potrzeby własne do 10 września 2008 r. był zwolnieni z obowiązku szkolenia. Obecnie takie osoby również muszą uczestniczyć w szkoleniach okresowych.

Program kursu


Szkolenie okresowe w wymiarze 35 godzin teoretycznych realizowanych w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy

 • C, C+E, C1 i C1+E lub
 • D, D+E, D1 i D1+ E.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.

Po zakończeniu pięciodniowego szkolenia otrzymasz świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne przez 5 lat.

Po wydaniu uczestnikowi świadectwa kwalifikacji zawodowej ośrodek szkolenia wysyła informację o tym fakcie do Centralnej Ewidencji Kierowców oraz Wojewody Małopolskiego.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy obowiązany jest uzyskać wpis tzw. kod 95 do polskiego prawa jazdy.

pojazdy nauki jazdy kat. C, CE na placu manewrowym ATUT w Nowym Sączu

Plac manewrowy Ośrodka Szkoleniowego ATUT w Nowym Sączu

Ważna uwaga

Brak odbycia szkolenia niesie za sobą utratę możliwości wykonywania zawodu. Należy wziąć pod uwagę, że szkolenie trwa pięć dni, a termin oczekiwania na wymianę dokumentu prawa jazdy to jest średnio około dwóch tygodni. W celu odnowienia prawa jazdy na szkolenie zapisz się z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum miesiąc przed terminem jego ważności).

Podstawa prawna szkolenia

Szkolenie prowadzone jest na podstawie:
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym Dz. U. nr 125 poz. 1371 z póź. zm.

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 314 ze zm.).


kroków do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy:

Zapisz się na kurs

Pomożemy Ci wybrać odpowiedni wariant szkolenia – wykłady lub kurs on-line.

Dwa warianty kursu:

 • wykłady grupowe na sali wykładowej – rozpoczęcie kursu każdy drugi piątek miesiąca, najczęściej wykłady w systemie weekendowym, zaletą tej formy jest bezpośredni kontakt z wykładowcami oraz spotkanie z innymi kierowcami;        
 • kurs on-line – indywidualny z użyciem komputera realizowane w salach Ośrodka Szkolenia ATUT w dogodnym terminie, wykorzystując nowoczesne techniki nauczania oraz materiały audiowizualne.

Zapisz się na badania psychologiczne i lekarskie

Możemy umówić Cię na badania w Przychodni Medycyna Pracy AtutMedican – wykonywane w tym samym budynku co kurs.

Wykonaj badania psychologiczne i lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – art. 229 Kodeksu pracy Dz. U. 1998 nr 21 poz. 94 z późn.zm oraz Ustawy o transporcie drogowym Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371.

Rozpocznij szkolenie

Program kursu okresowego:

 • 21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych szkolenia
Tytuł modułu Godz. zajęć
Moduły obowiązkowe „Przypomnienie wiadomości” – w zakresie tematyki objętej kwalifikacją wstępną:  
1) Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 7
2) Stosowanie przepisów 7
3) Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska 7
 • 14 godzin zajęć w ramach modułów wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy
Tytuł modułu Godz. zajęć
Bezpieczeństwo ruchu drogowego 7
Czynnik ludzki w przewozie drogowym 7
Wizerunek firmy – obsługa klientów 7
Pierwsza pomoc 7
Ergonomia dla kierowców 7
Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem 7
Krajowy przewóz drogowy 7
Międzynarodowy przewóz drogowy 7
Mocowanie ładunku 7
Przewóz drogowy zwierząt 7
Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe 7
Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe 7
Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się 7
Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną 7
Przewóz drogowy drewna 7
Przewóz drogowy towarów budowlanych – w tym zasady zachowania się na placu budowy 7
Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 7
Ograniczenia w przewozie drogowym towarów 7
Nienormatywne przewozy drogowe 7

Wymień prawo jazdy w Wydziale Komunikacji

Uprawnienie do wykonywania zawodu kierowcy otrzymasz na podstawie odbytego kursu, po dostarczeniu zdjęcia oraz aktualnych badań lekarskich i psychologicznych w Wydziale Komunikacji, gdzie uzyskasz wpis tzw. kod 95 przy odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

Sprawdź czy możesz złożyć wniosek elektronicznie na info-car.pl

Odbierz wydrukowane prawo jazdy

Możesz sprawdzić w internecie czy twoje prawo jazdy jest już gotowe do odbioru na info-car.pl.

W dniu odbioru nowego dokumentu nie zapomnij zabrać ze sobą starego prawa jazdy.

Ciągnik siodłaowy w trkcie nauki jazdy kat. CE na placu manewrowym Atut w Nowym Sączu

Szkolenie kierowców zawodowych na placu manewrowym OSK „ATUT” w Nowym Sączu

Kiedy szkolenie okresowe nie jest wymagane?

Szkolenie okresowe nie dotyczy kierowców pojazdów:

 1. do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;
 2. którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;
 3. wykorzystywanego przez siły zbrojne;
 4. obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 5. poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe;
 6. odbywającego przejazd bez osób lub ładunku;
  • w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji;
  • z miejsca zakupu lub odbioru;
 7. używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;
 8. wykorzystywanego do nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy, szkolenia osób posiadających prawo jazdy oraz przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;
 9. wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;
 10. wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.

Ważna uwaga

Brak odbycia szkolenia niesie za sobą utratę możliwości wykonywania zawodu. Należy wziąć pod uwagę, że szkolenie trwa pięć dni, a termin oczekiwania na wymianę dokumentu prawa jazdy to jest średnio około dwóch tygodni. W celu odnowienia prawa jazdy na szkolenie zapisz się z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum miesiąc przed terminem jego ważności).

Podstawa prawna szkolenia

Szkolenie prowadzone jest na podstawie:
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym Dz. U. nr 125 poz. 1371 z póź. zm.

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 314 ze zm.).

Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

Jeśli nie jesteś pewien, które szkolenie na świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dla Ciebie, skorzystaj z ankiety odpowiadając na kilka pytań.

Wybór szkolenia

Aktualny cennik kursów

cennik

Wybierz inny rodzaj świadectwa kwalifikacji zawodowej:

Kwalifikacja wstępna
Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Nie posiadasz jeszcze zawodowego prawa jazdy? Nic straconego, zapraszamy na kurs!

Kursy prawa jazdy
Kursy zawodowe

Polecane artykuły

Zapisz się na szkolenie lub kurs prawa jazdy już dziś!

Zapisy online
Ustawienia Cookies
Używamy plików cookies, aby ulepszyć wrażenia i funkcjonalność naszej witryny. Możesz zablokować lub usunąć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Polityka prywatności
Youtube
Zgoda na wyświetlanie treści: Youtube
Vimeo
Zgoda na wyświetlanie treści: Vimeo
Google Maps
Zgoda na wyświetlanie treści: Google