Szkolenie okresowe kierowców zawodowych, czyli odnowienie kursu na przewóz rzeczy i osób

Zapisz się online

Najbliższe szkolenia okresowe – odnowienie kursu na przewóz rzeczy

zapisz się online

kurs indywidualny

zapisz się online
Od kwietnia 2022 r - Nowe zasady uzyskania uprawnień do zawodu kierowcy
czytaj więcej

Szkolenie okresowe na przedłużenie uprawnień kierowcy


Szkolenie okresowe dotyczy kierowców ciężarówek lub autobusów wykonujących zawodowo przewóz drogowy rzeczy lub osób.

35 godzin, 5 dni

Pięciodniowy kurs obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych

2 warianty kursu

Wykłady stacjonarne na sali wykładowej OSK Atut
Kurs online indywidualny z użyciem komputera w dogodnym terminie

Miejsce szkolenia

Ośrodek Szkolenia ATUT
ul. Borelowskiego 11, Nowy Sącz

Egzamin

Egzamin na zakończenie kursu nie jest wymagany

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Otrzymasz świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy

Ważność uprawnień

5 lat

Wymagania wstępne dla uczestnika szkolenia okresowego


W szkoleniu okresowym może wziąć udział osoba, która:

 • przebywa w Polsce co najmniej 185 dni w roku (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe), albo studiuje w Polsce od co najmniej sześciu miesięcy (i przedstawi zaświadczenie to potwierdzające);

 • wykonuje przewóz dla polskiego przedsiębiorstwa.

Dotyczy kierowcy zawodowego, który:


 • uzyskał prawo jazdy:

  • kategorii D1, D1+E, D, D+E, przed 10 września 2008 r.,
  • kategorii C1, C1+E, C, C+E, przed 10 września 2009 r.
 • odnawia świadectwo kwalifikacji zawodowej po 5 latach – kończy się ważność zawodowego prawo jazdy;

 • zaprzestał wykonywania przewozu drogowego przez okres uniemożliwiający spełnienie powyższego obowiązku przed ponownym przystąpieniem do wykonywania przewozu.

Kierowca wykonujący przewozy na potrzeby własne do 10 września 2008 r. był zwolnieni z obowiązku szkolenia. Obecnie takie osoby również muszą uczestniczyć w szkoleniach okresowych.

Od kwietnia 2022 r - Nowe zasady uzyskania uprawnień do zawodu kierowcy
czytaj więcej

Program szkolenia okresowego


Szkolenie okresowe w wymiarze 35 godzin teoretycznych realizowanych w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy

 • C, C+E, C1 i C1+E lub

 • D, D+E, D1 i D1+ E.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.

Po zakończeniu pięciodniowego szkolenia otrzymasz świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne przez 5 lat.

Tematyka kursu okresowego

21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych szkolenia - rozwiń

Tytuł modułuGodz. zajęć
Moduły obowiązkowe „Przypomnienie wiadomości” – w zakresie tematyki objętej kwalifikacją wstępną: 
1) Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa7
2) Stosowanie przepisów7
3) Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska7

14 godzin zajęć w ramach modułów wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy - rozwiń

Tytuł modułuGodz. zajęć
Bezpieczeństwo ruchu drogowego7
Czynnik ludzki w przewozie drogowym7
Wizerunek firmy – obsługa klientów7
Pierwsza pomoc7
Ergonomia dla kierowców7
Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem7
Krajowy przewóz drogowy7
Międzynarodowy przewóz drogowy7
Mocowanie ładunku7
Przewóz drogowy zwierząt7
Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe7
Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe7
Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się7
Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną7
Przewóz drogowy drewna7
Przewóz drogowy towarów budowlanych – w tym zasady zachowania się na placu budowy7
Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych7
Ograniczenia w przewozie drogowym towarów7
Nienormatywne przewozy drogowe7

Po wydaniu uczestnikowi świadectwa kwalifikacji zawodowej ośrodek szkolenia wysyła informację o tym fakcie do Centralnej Ewidencji Kierowców oraz Wojewody Małopolskiego.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy obowiązany jest uzyskać wpis tzw. kod 95 do polskiego prawo jazdy.

Co warto wiedzieć

Brak odbycia szkolenia niesie za sobą utratę możliwości wykonywania zawodu. Należy wziąć pod uwagę, że szkolenie trwa pięć dni, a termin oczekiwania na wymianę dokumentu prawa jazdy to jest średnio około dwóch tygodni. W celu odnowienia prawa jazdy na szkolenie zapisz się z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum miesiąc przed terminem jego ważności).

Podstawa prawna kursu na przewóz rzeczy i osób


Szkolenie prowadzone jest na podstawie:
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym Dz. U. nr 125 poz. 1371 z póź. zm.

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 314 ze zm.).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

tel. 604 372 767

Jak odnowić świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy? Instrukcja krok po kroku


Zapisz się na kurs w biurze lub online

Pomożemy Ci wybrać odpowiedni wariant szkolenia – wykłady lub kurs online.
Dwa warianty kursu:
1. wykłady grupowe na sali wykładowej – rozpoczęcie kursu każdy drugi piątek miesiąca, najczęściej wykłady w systemie weekendowym, zaletą tej formy jest bezpośredni kontakt z wykładowcami oraz spotkanie z innymi kierowcami;   
2. kurs online – indywidualny z użyciem komputera realizowane w salach Ośrodka Szkolenia ATUT w dogodnym terminie, wykorzystując nowoczesne techniki nauczania oraz materiały audiowizualne.


Zapisz się na badania

Wykonaj badania psychologiczne i lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – art. 229 Kodeksu pracy Dz. U. 1998 nr 21 poz. 94 z późn.zm oraz Ustawy o transporcie drogowym Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371.

Możemy umówić Cię na badania w Przychodni Medycyna Pracy AtutMedican – wykonywane w tym samym budynku co kurs.


Rozpocznij szkolenie

Czas trwania kursu – 5 dni po 7 godzin, według w/w programu szkolenia.

Po ukończeniu kursu otrzymasz świadectwo kwalifikacji zawodowej ważna przez 5 lat.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy obowiązany jest uzyskać wpis tzw. kod 95 do polskiego prawo jazdy.


Złóż wniosek o wymianę prawo jazdy

Uprawnienie do wykonywania zawodu kierowcy otrzymasz w Wydziale Komunikacji po dostarczeniu świadectwa kwalifikacji zawodowej, zdjęcia oraz aktualnych badań lekarskich i psychologicznych. Uzyskasz w prawo jazdy kod 95 przy odpowiedniej kategorii prawo jazdy.

Sprawdź czy możesz złożyć wniosek elektronicznie na info-car.pl

wzór prawo jazdy

Odbierz prawo jazdy

Możesz sprawdzić w internecie czy twoje prawo jazdy jest już gotowe do odbioru na info-car.pl.

W dniu odbioru nowego dokumentu nie zapomnij zabrać ze sobą starego prawo jazdy.


Kiedy szkolenie okresowe nie jest wymagane? - rozwiń

Szkolenie okresowe nie dotyczy kierowców pojazdów:

 1. do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;
 2. którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;
 3. wykorzystywanego przez siły zbrojne;
 4. obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 5. poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe;
 6. odbywającego przejazd bez osób lub ładunku;
  • w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji;
  • z miejsca zakupu lub odbioru;
 7. używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;
 8. wykorzystywanego do nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy, szkolenia osób posiadających prawo jazdy oraz przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;
 9. wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;
 10. wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.

Jak przedłużyć kurs na przewóz rzeczy? Instrukcja krok po kroku

Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

Jeśli nie jesteś pewien, które szkolenie na świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dla Ciebie, skorzystaj z ankiety odpowiadając na kilka pytań.

Wybór szkolenia

Aktualny cennik kursów

cennik

Wybierz inny rodzaj świadectwa kwalifikacji zawodowej:

Kwalifikacja wstępna
Kwalifikacja wstępna przyspieszona
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Jak się zarejestrować i zapłacić za szkolenie?

Miejsce na szkoleniu i badaniach można zarezerwować telefonicznie 604 372 767.
Przed rozpoczęciem kursu należy jednak zarejestrować się korzystając z formularza online lub zgłosić się do biura Ośrodka Szkolenia ATUT przy ul. Borelowskiego 11 w Nowym Sączu (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00).

Szkolenie można opłacić w biurze OSK ATUT gotówką, kartą płatniczą lub przelewem.
Numer konta bankowego:
P.H.U. „ATUT” Michał Michalik, 33-300 Nowy Sącz, ul. Borelowskiego 11
PKO BP   26 1020 3453 0000 8702 0059 0109
Potrzebujesz fakturę VAT zamiast paragonu? Dopisz w tytule przelewu „Faktura VAT”.

Kiedy mija termin zapisu?

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona, dlatego zalecamy zarejestrować się na kurs jak najszybciej.

Ile czasu trwa szkolenie okresowe?

Szkolenie okresowe trwa 35 godzin zajęć teoretycznych – jest to 5 spotkań po 7 godzin dziennie. W Ośrodku Szkolenia ATUT dostępne są dwa warianty odbycia szkolenia:

 • kurs stacjonarny – grupowy realizowany przez 2 weekendy na sali wykładowej Ośrodka Szkolenia ATUT przy ul. Borelowskiego 11 w Nowym Sączu
 • kurs online – indywidualny z użyciem komputera realizowany w salach Ośrodka Szkolenia ATUT w dogodnym terminie

Ile kosztuje odnowienie kwalifikacji kierowcy oraz szkolenie okresowe?

Odnowienie uprawnień kierowcy zawodowego w Ośrodku Szkolenia ATUT za cały komplet kosztuje 830 zł.
Na cenę składa się koszt szkolenia okresowego 500 zł oraz wykonania kompletu badań lekarskich i psychologicznych 330 zł.
Uczestnik kursu nie ma obowiązku wykupienia kompletu usługi w naszym ośrodku. Oznacz to, że  badania do zawodu można wykonać w dowolnej Przychodni Medycyny Pracy.

Co ile lat trzeba odnawiać uprawnienia kierowcy zawodowego?

Świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy jest zawsze ważne 5 lat od daty wystawienia, ale aby sprawdzić ważność uprawnień kierowcy zawodowego należy wziąć pod uwagę również ważność badań lekarskich i psychologicznych. 
Ważność uprawnień kierowcy jest podana w prawo jazdy w pozycji 11 i 12 przy poszczególnych kategoriach uprawnień.

Czy po szkoleniu okresowym jest egzamin?

Po szkoleniu okresowym nie jest wymagany egzamin. Świadectwo kwalifikacji zawodowej  jest wydawane kierowcy, który uczestniczył we wszystkich godzinach szkolenia.

Czy szkolenie okresowe kierowców można odbyć online?

Obowiązujące przepisy prawa dopuszczają możliwość odbycia kursu online. Niestety równocześnie ograniczając miejsce odbycia takich zajęć jedynie na salach ośrodka szkolenia zgłoszonych w Urzędzie Wojewódzkim.

Jakie badania należy wykonać, aby przedłużyć uprawnienia kierowcy zawodowego?

Aby przedłużyć uprawnienia kierowcy zawodowego należy uzyskać badania psychologiczne i lekarskie, które potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz kodeksu pracy.

Jak przedłużyć kod 95 w prawo jazdy?

Aby przedłużyć kod 95 w prawo jazdy trzeba dostarczyć do Wydziału Komunikacji aktualne badania lekarskie i psychologiczne, zdjęcie oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy. 
Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem potwierdzającym odbyć szkolenia okresowego.

Jak odnowić uprawnienia kierowcy zawodowego?

Aby odnowić uprawnienia kierowcy zawodowego, należy wykonać badania lekarskie i psychologiczne oraz odbyć szkolenie okresowe kierowcy. Uzyskane zaświadczenia kierowca musi dostarczyć do Wydziału Komunikacji w celu otrzymania kodu 95 w prawo jazdy.

Czy na potrzeby własne muszę posiadać uprawnienia kierowcy zawodowego?

Kierowcy wykonujący przewozy na potrzeby własne do 10 września 2008 r. byli zwolnieni z obowiązku szkolenia. Obecnie takie osoby również muszą uczestniczyć w szkoleniu okresowym.

Kursy powiązane

Kurs ADR

przewóz materiałów niebezpiecznych

przewóz cysterną

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Kurs operatora wózka widłowego

 

Kurs operatora żurawia przewoźnego HDS

 

zajęcia praktyczne na kursi HDS w ATUT Nowy Sącz

Kurs prawa jazdy kat. D

prawo jazdy na autobus

zielony autobus nauki jazdy na parkingu

Kurs prawa jazdy kat. CE

prawo jazdy na ciągnik siodłowy z naczepą

Polecane artykuły

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Zapisy online
Ustawienia Cookies
Używamy plików cookies, aby ulepszyć wrażenia i funkcjonalność naszej witryny. Możesz zablokować lub usunąć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Polityka prywatności
Youtube
Zgoda na wyświetlanie treści: Youtube
Vimeo
Zgoda na wyświetlanie treści: Vimeo
Google Maps
Zgoda na wyświetlanie treści: Google