Wybierz kategorię:

Zapisz się na kurs już dziś!

Zadzwoń!

Kursy na prawo jazdy

(18) 442-03-34
787 695 415

Nowy Sącz
ul. Długosza 73

poniedziałek - piątek:
8:00 - 16:00

Powiększ mapę

Oddział Nowy Targ

(18) 264-89-53
784 378 106

Nowy Targ
Al. Tysiąclecia 37

poniedziałek - piątek:
8:00 - 16:00

Powiększ mapę

Kursy i szkolenia:


Przewóz rzeczy lub osób
Kwalifikacja wstępna
Szkolenia okresowe
ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych
Operator suwnicy, wciągarek, podestów ruchomych
Operator wózka widłowego
Szkolenia dla firm transportowych i kierowców
Certyfikat Kompetencji Zawodowych
Kurs na instruktora nauki jazdy wszystkich kategorii warsztaty-instruktorow-nauki-jazdy.php
Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy
Kurs obsługi stacji paliw (LPG)
Uprawnienia energetyczne

Kursy prawa jazdy:

A, A1, A2, AM
B
B+E
C
C+E
D

Uprawnienia energetyczneOferujemy Szkolenie i Egzamin na Świadectwa Kwalifikacyjne E i D.

 

Kwalifikacje uprawnienia energetyczne grupa I, II i III

GRUPA I - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenia elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

 

GRUPA II - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 k;
 10. aparatura kontrolno -pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

 

GRUPA III - urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające , magazynowania i zużywające paliwa gazowe:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gaz., urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe rozdzielcze o cieśn.. nie wyższym niż 0,5 MPa ( gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 9. turbiny gazowe;
 10. aparatura kontrolno -pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.
Uprawnienia wymagane są na podstawie:

 • Ustawa z 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. nr. 54 z 04.06.1997r. poz. 348, z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań  kwalifikacyjnych (Dz. U. nr. 89 z 28.04.2003r., poz. 828; nr. 129, poz. 1184 oraz z 2005r. nr. 141, poz. 1189
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 kwiecień 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828).

 

Kursy rozpoczynają się po zebraniu grupy ok. 10 osób.

W związku z tym prosimy nie zwlekać z zapisami (lub zgłaszać sam akces przystąpienia do kursu w Biurze pozostawiając nr telefonu do siebie), ponieważ kurs jesteśmy w stanie rozpocząć, oprócz zaplanowanych już terminów, niezwłocznie po zebraniu wymaganej ilości Słuchaczy.

 

Egzamin i zaświadczenia

Egzamin jest ustny lub pisemny uzależniony od ilości uczestników kursu.
 

Uprawnienia ważne są na 5 lat.

UWAGA! Te uprawnienia które zostały wydane bezterminowo tracą ważność 3.05.2010 r.*

 

*W myśl art. 16 ustawy zmieniającej z dnia 4 marca 2005 r., świadectwa kwalifikacyjne, o których mowa w art. 54 ustawy, wydane bezterminowo na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej z dnia 4 marca 2005 r. (to znaczy do dnia 3 maja 2010 r.).

 

LINKI:

Ustawa - prawo energetyczne: http://www.cire.pl

Zapisy i informacje:


 • 33-300 Nowy Sącz, ul. Borelowskiego 11 lub telefonicznie 18 442 28 99, 18 442 65 65
 • 33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 73 lub telefonicznie 18 442 03 34, komórka 787 695 415
 • 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 37 (MOK) lub tel. 18 264 89 53, komórka 784 378 106

Oferta szkoleniowa

Wynajem

Informacje

Kontakt

Copyrights © 2013 - P.H.U. ATUT Michał Michalik | webmaster