Wybierz kategorię:

Zapisz się na kurs już dziś!

Zadzwoń!

Kursy zawodowe

(18) 442-28-99
(18) 442-65-65
795 122 033
604 372 767

Nowy Sącz
ul. Borelowskiego 11

poniedziałek - piątek:
8:00 - 16:00

Powiększ mapę

Oddział Nowy Targ

(18) 264-89-53
784 378 106

Nowy Targ
Al. Tysiąclecia 37

poniedziałek - piątek:
8:00 - 16:00

Powiększ mapę

Kursy i szkolenia:


Przewóz rzeczy lub osób
Kwalifikacja wstępna
Szkolenia okresowe
ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych
Operator suwnicy, wciągarek, podestów ruchomych
Operator wózka widłowego
Szkolenia dla firm transportowych i kierowców
Certyfikat Kompetencji Zawodowych
Kurs na instruktora nauki jazdy wszystkich kategorii warsztaty-instruktorow-nauki-jazdy.php
Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy
Kurs obsługi stacji paliw (LPG)
Uprawnienia energetyczne

Kursy prawa jazdy:

A, A1, A2, AM
B
B+E
C
C+E
D

Szkolenia okresowe


Uwaga - zmiana przepisów!

Każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy osób którego prawo jazdy kat. D zostało wydane po 10 września 2008 r. jest obowiązany, przed podjęcie pracy w zawodzie, odbyć kwalifikację wstępną zakończoną testem. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy osób których prawo jazdy wydano przed 10 wrześniem 2008 r. muszą ukończyć tzw. szkolenie okresowe.

Każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy rzeczy którego prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10 września 2009 r. jest obowiązany, przed podjęcie pracy w zawodzie, odbyć kwalifikację wstępną zakończoną testem. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy rzeczy których prawo jazdy wydano przed 10 wrześniem 2009 r. muszą ukończyć tzw. szkolenie okresowe.

Na podstawie świadectwa potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego organ uprawniony do wydawania praw jazdy będzie dokonywał wpisu do prawa jazdy odpowiedniego kodu. Z kodu wynikać będzie rodzaj szkolenia i termin jego ważności.
Szkolenie prowadzimy na podstawie:


 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym Dz. U. nr 125 poz. 1371 z póź. zm.
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 314 ze zm.).WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW:


  • Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
  • studiuje od co najmniej 6-u miesięcy i przedstawi zaświadczenie to potwierdzające,
 1. Nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkolenie okresowe muszą ukończyć wszyscy kierowcy zamierzający wykonywać przewozy drogowe osób lub rzeczy którzy uzyskali prawo jazdy:

 • kategorii D1, D1+E, D lub D+E, przed 10 września 2008 r.;
 • kategorii C1, C1+E, C, C+E, przed 10 września 2009 r.

KIEROWCO!
Nie czekaj do ostatniej chwili na termin wymiany prawa jazdy!
MASZ WYBÓR!


SZKOLENIE OKRESOWE prowadzone jest w dwóch formach:

 1. kursu okresowego - jednorazowe szkolenie w wymiarze 5 dni,
 2. cyklu zajęć - 5 szkoleń jednodniowych realizowanych w ciągu 5 lat (tzn. co roku/raz w miesiącu 1 dzień szkolenia)
Możesz zdecydować jaka forma szkolenia jest dla CIEBIEWYMAGANE DOKUMENTY

 • ankieta,
 • ksero prawa jazdy i dowodu osobistego,
 • przedstawienie kserokopii posiadanego świadectwa kwalifikacji,
 • dowód wpłaty.

Numer konta bankowego

P. H. U. „ATUT” Michał Michalik
ul. Borelowskiego 11,
33-300 Nowy Sącz
PKO BP 26 1020 3453 0000 8702 0059 0109

z dopiskiem:

KURS SO rzeczy lub osoby za imię i nazwisko Słuchacza, adres
np.: "KURS SO rzeczy, Jan Kowalski, Nowy Sącz Kopernika 5"


Kogo obejmuje szkolenie

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

 • 10 września 2009 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  1. kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
 • 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  1. kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980r.,
  2. kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990r.;
 • 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  1. kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995r.,
  2. kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000r.;
 • 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  1. kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000r.,
  2. kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005r.;
 • 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  1. kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005r.,
  2. kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008r.;
 • 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.
  • Kierowca, który zaprzestał wykonywania przewozu drogowego przez okres uniemożliwiający spełnienie powyższego obowiązku przed ponownym przystąpieniem do wykonywania przewozu obowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.

   Zakres szkolenia
   Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.

   Szkolenie okresowe w wymiarze 35 godzin teoretycznych odpowiednio dla kategorii prawa jazdy

   • kat. C, C +E,C1 i C1+E
   • kat. D, D+E,D1 i D1+ E
   prowadzone w formie:
   1. kursu okresowego obejmującego: +21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych szkolenia;
    +14 godzin zajęć w ramach modułów wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy;
   2. cyklu zajęć obejmującego 35 godzin zajęć teoretycznych w ramach modułów zgodnie z programem realizowanych w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż jeden moduł szkolenia.

   EGZAMIN:
   NIE WYMAGANY

   Egzamin nie obowiązuje. Osobie, która ukończyła szkolenie okresowe wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej.

   Kierowca wykonujący przewóz drogowy obowiązany jest uzyskać wpis do polskiego krajowego prawa jazdy.

   Kierowca obowiązany jest co pięć lat ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.


   Zapisy i informacje:


   • 33-300 Nowy Sącz, ul. Borelowskiego 11 lub telefonicznie 18 442 28 99, 18 442 65 65
   • 33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 73 lub telefonicznie 18 442 03 34, komórka 787 695 415
   • 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 37 (MOK) lub tel. 18 264 89 53, komórka 784 378 106

Oferta szkoleniowa

Wynajem

Informacje

Kontakt

Copyrights © 2013 - P.H.U. ATUT Michał Michalik | webmaster