Wybierz kategorię:

Zapisz się na kurs już dziś!

Zadzwoń!

Kursy na prawo jazdy

(18) 442-03-34
787 695 415

Nowy Sącz
ul. Długosza 73

poniedziałek - piątek:
8:00 - 16:00

Powiększ mapę

Kursy zawodowe

(18) 442-28-99
795 122 033
604 372 767

Nowy Sącz
ul. Borelowskiego 11

poniedziałek - piątek:
8:00 - 16:00

Powiększ mapę

Oddział Nowy Targ

(18) 264-89-53

Nowy Targ
Al. Tysiąclecia 37

poniedziałek - piątek:
11:00 - 17:00

Powiększ mapę

Kursy i szkolenia:


Przewóz rzeczy lub osób
Kwalifikacja wstępna
Szkolenia okresowe
ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych
Operator suwnicy, wciągarek, podestów ruchomych
Operator wózka widłowego
Szkolenia dla firm transportowych i kierowców
Certyfikat Kompetencji Zawodowych
Kurs na instruktora nauki jazdy wszystkich kategorii warsztaty-instruktorow-nauki-jazdy.php
Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy
Kurs obsługi stacji paliw (LPG)
Uprawnienia energetyczne

Kursy prawa jazdy:

A, A1, A2, AM
B
B+E
C
C+E
D

Kursy na prawo jazdyWybierz kategorię:

A, A1, A2, AM
B
B+E
C
C+E
D

Podstawa prawna i wymagania:

 1. Ustawy o kierujących z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 2 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012 r poz.1019 z późniejszymi zmianami).

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 1. osiągnięcie minimalnego wieku wymaganego do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii;
 2. uzyskanie orzeczenia:
  1. lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  2. psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T;
 3. przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy;
 4. przed rozpoczęciem szkolenia osoba szkolona informuje ośrodek szkolenia kierowców o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym;
 5. osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć kurs prawo jazdy za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Wymagane dokumenty:

 • ankieta,
 • numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę wydawany przez właściwy terytorialnie Wydział Komunikacji,
 • opłata za egzamin,
 • dowód wpłaty - opłaty za udział w kursie gotówką lub na numer konta.

Numer konta bankowego


P. H. U. „ATUT” Michał Michalik
ul. Borelowskiego 11,
33-300 Nowy Sącz
PKO BP 26 1020 3453 0000 8702 0059 0109

z dopiskiem:

KPJ kat. X imię i nazwisko Kursanta adres zamieszkania
np.: "KPJ kat. B Jan Kowalski Nowy Sącz Kopernika 5"
dla opłaty za kurs podstawowy
JD kat. *ilość godz. imię i nazwisko Kursanta adres zamieszkania
np.: "JD kat. C *2godz. Jan Kowalski Nowy Sącz Kopernika 5"
dla opłaty za jazdy dodatkowe
Oferta szkoleniowa

Wynajem

Informacje

Kontakt

Copyrights © 2013 - P.H.U. ATUT Michał Michalik | webmaster