Wybierz kategorię:

Zapisz się na kurs już dziś!

Zadzwoń!

Kursy na prawo jazdy

(18) 442-03-34
787 695 415

Nowy Sącz
ul. Długosza 73

poniedziałek - piątek:
8:00 - 16:00

Powiększ mapę

Oddział Nowy Targ

(18) 264-89-53
784 378 106

Nowy Targ
Al. Tysiąclecia 37

poniedziałek - piątek:
8:00 - 16:00

Powiększ mapę

Kursy i szkolenia:


Przewóz rzeczy lub osób
Kwalifikacja wstępna
Szkolenia okresowe
ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych
Operator suwnicy, wciągarek, podestów ruchomych
Operator wózka widłowego
Szkolenia dla firm transportowych i kierowców
Certyfikat Kompetencji Zawodowych
Kurs na instruktora nauki jazdy wszystkich kategorii warsztaty-instruktorow-nauki-jazdy.php
Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy
Kurs obsługi stacji paliw (LPG)
Uprawnienia energetyczne

Kursy prawa jazdy:

A, A1, A2, AM
B
B+E
C
C+E
D

Kategoria B


samochód osobowy

Wymagania wstępne i podstawa prawna - zobacz

Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
kategoria B
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg (z zastrzeżeniem - zespół pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy),
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdów określonych w prawie jazdy:
kategoria B 18 latWymagania wstępne:

  • wiek*;
  • osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć kurs prawa jazdy za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna;
  • numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę wydawany przez właściwy terytorialnie Wydział Komunikacji;
  • minimalna I wpłata od 100 zł;

* Kurs można rozpocząć nie wcześniej niż trzy miesiące przed wymaganym minimalnym wiekiem.


Liczba godzin zajęć:
kategoria B
Ilość zajęć teoretycznych 30 godzin lub eksternistycznie
Ilość zajęć praktycznych 30 godzin - liczba godzin zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia ulega zmniejszeniu o 10, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii B1.

Cennik

Oferta szkoleniowa

Wynajem

Informacje

Kontakt

Copyrights © 2013 - P.H.U. ATUT Michał Michalik | webmaster