Wybierz kategorię:

Zapisz się na kurs już dziś!

Zadzwoń!

Kursy na prawo jazdy

(18) 442-03-34
787 695 415

Nowy Sącz
ul. Długosza 73

poniedziałek - piątek:
8:00 - 16:00

Powiększ mapę

Oddział Nowy Targ

(18) 264-89-53
784 378 106

Nowy Targ
Al. Tysiąclecia 37

poniedziałek - piątek:
8:00 - 16:00

Powiększ mapę

Kursy i szkolenia:


Przewóz rzeczy lub osób
Kwalifikacja wstępna
Szkolenia okresowe
ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych
Operator suwnicy, wciągarek, podestów ruchomych
Operator wózka widłowego
Szkolenia dla firm transportowych i kierowców
Certyfikat Kompetencji Zawodowych
Kurs na instruktora nauki jazdy wszystkich kategorii warsztaty-instruktorow-nauki-jazdy.php
Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy
Kurs obsługi stacji paliw (LPG)
Uprawnienia energetyczne

Kursy prawa jazdy:

A, A1, A2, AM
B
B+E
C
C+E
D

Kategoria A, A1, A2, AM


motocykl

Wymagania wstępne i podstawa prawna - zobacz


Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
kategoria AM
 1. motorowerem,
 2. czterokołowcem lekkim,
kategoria A1
 1. motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
kategoria A2
 1. motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
kategoria A
 1. motocyklem,
 2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.


Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdów określonych w prawie jazdy:
kategoria AM 14 lat
kategoria A1 16 lat
kategoria A2 18 lat
kategoria A
 • 20 lat - jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2
 • 24 lata - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2


Wymagania wstępne:

 • wiek*;
 • osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć kurs prawa jazdy za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna;
 • numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę wydawany przez właściwy terytorialnie Wydział Komunikacji;
 • minimalna I wpłata od 100 zł;

* Kurs można rozpocząć nie wcześniej niż trzy miesiące przed wymaganym minimalnym wiekiem.

Liczba godzin zajęć w poszczególnych kategoriach:
kategoria AM kategoria A1, A2, A
Ilość zajęć teoretycznych 10 godzin lub eksternistycznie 30 godzin lub eksternistycznie
Ilość zajęć praktycznych 10 godzin 20 godzin - w zakresie prawa jazdy kategorii A liczba godzin zajęć ulega zmniejszeniu o 10, jeżeli osoba posiada odpowiednio prawo jazdy kategorii A1, A2.

Cennik

Oferta szkoleniowa

Wynajem

Informacje

Kontakt

Copyrights © 2013 - P.H.U. ATUT Michał Michalik | webmaster