Wybierz kategorię:

Zapisz się na kurs już dziś!

Zadzwoń!

Kursy zawodowe

(18) 442-28-99
(18) 442-65-65
795 122 033
604 372 767

Nowy Sącz
ul. Borelowskiego 11

poniedziałek - piątek:
8:00 - 16:00

Powiększ mapę

Oddział Nowy Targ

(18) 264-89-53
784 378 106

Nowy Targ
Al. Tysiąclecia 37

poniedziałek - piątek:
8:00 - 16:00

Powiększ mapę

Kursy i szkolenia:


Przewóz rzeczy lub osób
Kwalifikacja wstępna
Szkolenia okresowe
ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych
Operator suwnicy, wciągarek, podestów ruchomych
Operator wózka widłowego
Szkolenia dla firm transportowych i kierowców
Certyfikat Kompetencji Zawodowych
Kurs na instruktora nauki jazdy wszystkich kategorii warsztaty-instruktorow-nauki-jazdy.php
Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy
Kurs obsługi stacji paliw (LPG)
Uprawnienia energetyczne

Kursy prawa jazdy:

A, A1, A2, AM
B
B+E
C
C+E
D

Kurs ADR, przewóz materiałów niebezpiecznych


Kurs ADR, czyli kurs który zobowiązani są odbyć wszyscy Ci, którzy przewożą materiały niebezpieczne. Nieposiadanie aktualnego zaświadczenia ADR zagrożone jest wysoką karą pieniężną! Także nie ryzykuj, zadzwoń aby dowiedzieć się więcej już dziś!Podstawa prawna i wymagania:


 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2012 poz. 619).


Wymagania dla uczestników kursu:


  • Wymagania wstępne:
  • wiek - ukończone 21 lat,
  • spełnienie wymagań określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy,
  • Wymagane dokumenty:
  • ankieta oraz formularz zgłoszeniowy,
  • zdjęcia,
  • kopia prawa jazdy i dowodu osobistego,
  • dowód wpłaty opłaty za udział w kursie gotówką lub na konto.

Numer konta bankowego

P. H. U. „ATUT” Michał Michalik
ul. Borelowskiego 11,
33-300 Nowy Sącz
PKO BP 26 1020 3453 0000 8702 0059 0109

z dopiskiem:

KURS ADR, imię i nazwisko Słuchacza, adres
np.: "KURS ADR, Jan Kowalski, Nowy Sącz Kopernika 5"


Rodzaje kursu:

 1. kurs ADR początkowy - jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy;
 2. kurs ADR doskonalący - jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR.
 3. W celu przedłużenia ważności zaświadczenia ADR kierowca jest obowiązany, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR, ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin. Po spełnieniu tych wymagań marszałek województwa przedłuża ważność zaświadczenia ADR na okres kolejnych 5 lat od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia ADR, wydając nowe zaświadczenie ADR. Nowe zaświadczenie ADR przesyła się kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku o wydanie wtórnika.


  W ramach kursu ADR początkowego wyróżnia się:

  1. szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas - w wymiarze godzin 24 oraz na każdych 5 uczestników dodatkowo godzina szkolenia;
  2. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - w wymiarze godzin 16 oraz na każdych 5 uczestników dodatkowo godzina szkolenia;
  3. W ramach kursu ADR doskonalącego wyróżnia się:

   1. szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas - w wymiarze godzin 16 oraz na każdych 5 uczestników dodatkowo godzina szkolenia;
   2. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - w wymiarze godzin 8 oraz na każdych 5 uczestników dodatkowo godzina szkolenia;
   3. Warunkiem wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć.

    Do egzaminu dopuszcza się kierowcę, który posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu ADR.


    Egzamin kończący kursu

    Egzamin przeprowadza się w formie testu pisemnego, składającego się z pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami.

    Test składa się z:

    1. 30 pytań - w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
    2. 18 pytań - w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.
    3. Czas trwania egzaminu kończącego kurs ADR wynosi:

     1. 60 minut - w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
     2. 40 minut - w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.
     3. Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu.

      Osoba, która ukończy kurs i złoży z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy, otrzyma zaświadczenie ADR ważne na okres 5 lat.


      Zapisy i informacje:


      • 33-300 Nowy Sącz, ul. Borelowskiego 11 lub telefonicznie 18 442 28 99, 18 442 65 65
      • 33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 73 lub telefonicznie 18 442 03 34, komórka 787 695 415
      • 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 37 (MOK) lub tel. 18 264 89 53, komórka 784 378 106

      Urząd Marszałkowski o szkoleniu - Link.
Oferta szkoleniowa

Wynajem

Informacje

Kontakt

Copyrights © 2013 - P.H.U. ATUT Michał Michalik | webmaster